Haberler

Trafo Test Cihazları | TTR Test Cihazları

trafo test cihazları

Trafo Test Cihazları | TTR Test Cihazları

Trafo Test Cihazları- Transformatör, iki veya daha fazla devre arasındaki elektrik enerjisi aktarımını elektromanyetik indüksiyonla sağlayan bir sistemdir. Trafolar DC (Doğru Akım) devrelerinde değil, AC (Alternatif Akım) devrelerinde kullanılırlar. Transformatörler frekans değeri değiştirilmeden, gerilim ve akım değerlerinde istenilen orandaki değişimi gerçekleştirirler. Bir elektrik devresindeki akım ve gerilimi yükseltme ve düşürme, elektrik enerjisinin aktarımı ve dağıtımı gibi amaçlar için kullanılırlar.

Trafo test cihazları, yukarıda da belirttiğim gibi elektromanyetik indüksiyon yoluyla devreler arası enerji aktarımını sağlamaktır. Bu işlemi gerçekleştirirken gerilimin yükseltilmesindeki amaç özellikle elektrik enerjisinin elde edildiği yerden uzaklara aktarılmasıdır. Bunun sebebi yüksek akımla iletme işleminin çok ciddi seviyede güç kayıplarına yol açmasıdır. Güç kayıplarının önüne geçmek için iletme işlemi esnasında gerilim yükseltilir ve akım düşürülür.

Transformatörün kısaltılmış hali trafodur. Trafolar yapı itibari ile çekirdek nüve, tel, silisli saç ile imalatı yapılır, trafolarda primer ve sekonder olmak üzere giriş ve çıkış sargıları vardır, imalat çeşidi olarak trifaze ve monofaze olarak imalatı yapılır. Transformatörler çeşitli güç ve ebatlarda yapılır.

Tranformatör çevirme oranı; primer ve sekonder sarım sayılarının veya primer ve sekonder gerilim değerlerinin birbirine oranlanmasıyla belirlenir. İdeal bir tranformatörde gerilim oranı doğrudan sarım oranına bağlıdır.

Güç transformatörleri, dağıtım transformatörleri, ölçümde kullanılan akım transformatörleri, gerilim transformatörleri gibi elektrik sistemindeki elemanlarda zamanla sargılar arasındaki çevirme oranında değişiklikler görülür. Çevirme oranındaki bu farklılıklar çok büyük problemlere ve özellikle ölçü trafolarında eksik ya da fazla faturalandırmalara sebep olabilirler.

Çevirme oranındaki değişim, transformatörün sekonderinden alınan çıkış voltajının istenilen değerde olmamasını sağlayacaktır. Başlangıçta tasarlanan akım/gerilim değerlerinin dışında çıkışa yansıyacak değerlerin dışında gerekenden az bir gerilim/akım veya gerekenden fazla bir gerilim/akım değeri sistemlerde izolasyon sorunlarına, dengesiz yüklenmelere, şalt elemanlarında ani açmalara ve yangınlara sebep olabilir.

Tüm transformatörler sürekli enerji altında çalışan sistemlerdir. Zaman içerisinde toz, nem gibi çevresel faktörler sebebi ile çevirme oranlarında bazı değişmeler gözlenebilir.

Trafo testleri, trafo test cihazı fiyatları..

Bu cihazlara linkten ulaşabilirsiniz — Trafo Test Cihazları 

 

 

Trafo Çevirme Oranı Test Cihazı TTR

Trafo Çevirme Oranı Test Cihazı Transformatörler elektrik enerjisinin iletilmesinde ve dağıtılmasında sistemin en önemli araçlarından bir tanesidir. Transformatörlerin sorunsuz ve en iyi verimde çalışabilmesi için gerekli olan testler yapılmalı ve değerlerinin doğruluğu kontrol edilmelidir. Transformatörlerin etiket değerlerinde belirlenen nominal ve standart değerlerinde çalıştığının kontrolü için bir dizi testlere tabi tutulurlar. Transformatörlerin çevirme oranları testi için TTR (Transformer Turn Ratio) Cihazı olarak bilinen cihazlar ile test edilir.

Teoride ideal bir transformatörün, çevirme oranını belirlemek için değeri bilinen bir giriş voltajı sarımlardan birine uygulanır. Çıkış voltajı ölçülerek, giriş ve çıkış gerilim değerlerinin oranı hesaplanarak sarım oranı belirlenmiş olur. İşte bu belirlediğimiz oran ile transformatörün üretiminde belirlenen ve transformatörün etiketi üzerine yazılan değerle aynı olmalıdır.

Bu test cihazlarını kullanırken transformatörün büyüklüğünü göz önünde bulundurmak gerekir. Çünkü birçok işletme farklı gerilim seviyelerinde ve güçlerde transformatörler kullanabilir. Bu yüzden kullanılacak olan test cihazı uygun özelliklerde seçilmelidir. Cihazın test voltajı, maksimum eksitasyon akımı, vektör grubu tanımlanması gibi bir çok detay, test edilebilecek trafoları belirleyecektir.

Trafo Çevirme TTR Cihazları saha teknisyenleri ve mühendisler için en önemli yardımcılardır. Bir transformatörün çevirme oranı testlerini tam otomatik olarak sorunsuz bir şekilde yapabilmeli ve sonuç bilgilerini doğru bir şekilde verebilmelidir.

TTR trafo, Trafo dönüştürme oranı..

Bu cihazlara linkten ulaşabilirsiniz — Trafo Çevirme Oranı Test Cihazı TTR

 

Transformatör Çalışma Prensibi

Transformatörlerin çalışma prensibi, elektrik enerjisinin bir iletkenden diğerine manyetik akım vasıtasıyla iletilmesinden meydana gelmektedir.

Transformatörün yapısı en basit halde, iki bobinden ve nüveden oluşmaktadır. Nüvedeki bobinlerden birinin üzerinde gerilim uygulandığında nüve üzerinde bir manyetik akı oluşur. Oluşan manyetik akının yönü ve şiddeti sürekli değişir. Bu manyetik akı, çıkış bobini üzerinde bir gerilim indüklenmesini sağlar. Özetle, ilk bobine uygulanan gerilimden bir manyetik alan meydana gelir ve bu manyetik alan sayesinde bir diğer bobine enerji aktarımı gerçekleşir. Transformatördeki çıkış (secondary) sarım sayısı giriş (primary) sarım sayısından fazla ise çıkış gerilimi giriş geriliminden daha yüksek olur.

trafo çevirme oranı ttr

Trafo Sargı Direnci Ölçerler

Trafo sargı direnci ölçüm cihazı trafo sargılarındaki DC akım ile trafoların sargı dirençlerini ölçmek için bağlantı parçalarındaki kayıpları, gevşek ve eksik parçaların bulunup bulunmadığını, bağlantısızlıkları, üretim hatalarını tespit etmek üzere tasarlanmıştır.

Trafo sargılarının açık devre, kısa devre, kaynak hatalarının tespit edilmesinde kullanılır.

Ölçüm kabloları, krokodiller ve referans direnç ürün ile birlikte verilmektedir.

Trafo sargı direnci ölçer, Sargı direnci testi..

Bu cihazlara linkten ulaşabilirsiniz — Trafo Sargı Direnci Ölçerler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir