Haberler

Topraklama Direnci Nedir?

topraklama direnci nedir

Topraklama Direnci nedir? (toprak direnci) toprağın elektrik akımını geçirdiği sırada gösterdiği tepkiye denir. Toprak aslında bakır gibi normal iletkenlere göre daha zayıf bir iletkendir. Ancak akım için alan yeteri kadar büyükse, direnç düşük olup toprak iyi bir iletken haline gelebilir. Bu nedenle sistemimizde iletkenler ile toprağın arasında olması gereken bir direnç söz konusudur. Tesis kurulmadan önce bu ölçümler yapılarak, gerekli hesaplamalar ve hazırlıktan sonra tesisat kurulumu gerçekleştirilir.

Topraklama Direnci Nedir Nasıl Ölçülür?

Direnç ölçümlerinde en sık kullanılan yöntem ise 2 kazıklı ölçüm şekilleridir. P ve C elektrotları toprağa derinlemesine çakılır ve bu elektrotlar arasında mesafe 5-10 metre olmalıdır. Topraklama barasına yeşil kablo bağlanır ve mutlaka bara ayrılması gereklidir. Ayrıca mutlaka elektrotların çakıldığı toprak da nemli olmalıdır. Toprakların öz direnci toprağın direnci olmaktadır. Değeri ise toprağın yapısı ve içerisinde ki su miktarına bağlı olmaktadır. Bir elektrodun toprağa geçiş direnci, toprağın özdirencine bağlıdır. Her bir iletkenin toprağa karşı yalıtımı toprak direnç test ölçüm cihazları ile iletkenlerin birbirlerine karşı yalıtımı ise izolasyon test ölçüm cihazları ile ölçümleri yapılmalıdır. Ayrıca Gebze topraklama ölçümü ve gerekli hizmetlerinde mutlaka konusunda uzman ve yetkili kişiler tarafından yapılması büyük önem taşımaktadır.

Toprak Gerilimi Ölçümü

Toprak direnci test cihazının kademesi toprak gerilimine getirilir ve gerekli ibareler ekranda görülür. Gerilimin 10V veya daha az olduğundan emin olunmalıdır. Eğer 10V’den daha büyük değerler söz konusu olursa toprak direnç değerinde aşırı hatalar olabilir. Bu hatalı ölçümü önlemek için gerilim azaltılmalı veya kaynak kapatılmalıdır.

Toprak Megeri ile Hassas Ölçüm

Hassas ölçümdeki mantık, kullanılan multimetrelerde hassaslık ayarıyla birebir benzer bir durumdur. Cihazınızdaki anahtar, 2000 ohm pozisyonuna getirilmelidir. Test sırasında LED’ler aktif hale gelir. Toprak direnci düşükse anahtar 200 ohm veya 20 ohm kademesine getirilir. Gösterilen değer topraklanmış ekipmanın toprak direncidir.

Topraklama sistemleri neden test edilmelidir?

Yüksek nem ve tuz içeriği olan ve yüksek sıcaklıktaki aşındırıcı topraklar zamanla topraklama
çubuklarına ve bunların bağlantılarına zarar verebilir. Bu nedenle, ilk takıldığında düşük topraklama
direncine sahip topraklama sistemlerinde, topraklama çubuklarının korozyona uğraması nedeniyle
topraklama direnci artışı olabilir.

Topraklama Direnci Nasıl Azaltılır?

  • Direnci düşürmeye yarayan özel kimyasallar kullanmak
  • Bağlantı noktalarında deformasyon oluşmasını engellemek
  • Bağlantı noktalarındaki korozyonları temizlemek
  • Topraklama elektrotlarını büyük seçmek

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir