18 sonuçtan 1-12 arası gösteriliyor

Besleme Kordonu Bükme Deney Cihazı

Besleme Kordonu Bükme Deney Cihazı, TS EN 600335-1 Madde 25.14 Şekil 8, TS EN 60335-2-3, TS EN 60335-2-8, TS EN 60335-2-14 ve TS EN 60335-2-23 standartlarına uygun olarak, çalışma boyunca hareket eden besleme kordonu ile donatılmış olan elektrikli cihazların, besleme kordonunun cihaza girdiği yerde aşırı bükülmeye karşı yeterince koruma sağlayacak biçimde imal edilip edilmediğini doğrulamak amacıyla tasarlanmıştır.

Besleme Kordonu Çekme ve Burulma Test Cihazı

Besleme Kordonu Çekme Ve Burulma Test Cihazı, EN/IEC 60335-1 Madde 25.15’deki deneyler içindir.Bu aparat, bir besleme kordonu ile donatılan cihazlarda kullanılan kordon tutucunun, bağlantı uçlarındaki iletkenleri aşırı zorlamalardan kurtarıp kurtarmadığını ve iletken yalıtımlarını aşınmaya karşı koruyup korumadığını doğrulamak amacıyla tasarlanmıştır.

Çamaşır Makinesi Kapı Açma Kapama Test Cihazı

Çamaşır Makinesi Kapı Açma Kapama Test Cihazı, TS EN 60335-2-7, Madde 18.101 ve TS EN 60335-2-4, Madde 18 standartlarına uygun olarak;1- Çamaşır makinelerinin kapak veya kapı kilitlerinin normal kullanımda maruz kalabilecekleri zorlamalara dayanıklılığını; 2- Tambur dönerken açılabilen kapaklara sahip döner çamaşır sıkma makinelerinin, normal kullanımda maruz kalabilecekleri zorlanmalara dayanan frenleme mekanizmalarına ve kapak kilitlerine sahip olup olmadığını doğrulamak için tasarlanmıştır.

Darbe Gerilimi Test Cihazı | MT-J0602

Darbe Gerilimi Test Cihazı, TS EN 60335-1 Madde 14’ ye göre, elektrikli ev cihazlarının maruz kalabilecekleri geçici rejim aşırı gerilimlerine dayanımını test etmek amacıyla tasarlanmıştır.

Deney Köşesi

Deney Köşesi, TS EN 60335-1 Madde 11.2 ve Madde 11.3’e uygun olarak, elektrikli ev aletlerinin sıcaklık artışı deneylerinde, belirlenen noktalardan sıcaklık ölçümü alabilmek için tasarlanmıştır.

Döner Izgaralar İçin Deney Yükü

Döner Izgaralar İçin Deney Yükü, TS EN 60335-2-6, Madde 3.1.9.104, Şekil 103 ve TS EN 60335-2-9, Madde 3.1.9.102, Şekil 102’ye uygundur. Ağırlığı 4,5 kg olan yük, standartlarda belirtilen deneyler sırasında, fırınların veya ızgaraların içindeki dönen şişlere takılarak pişirilecek gıdayı simule etmek üzere tasarlanmıştır.

Düşürme Deneyi İçin Kap

Düşürme Deneyi İçin Kap, TS EN 60335-2-6, Madde 21.102  ve TS EN 60335-2-9, Madde 21.101 şartlarına uygun olarak Cam-seramik veya benzer malzemeden yapılan ocak yüzeylerinin, normal kullanımda oluşması beklenen zorlamalara karşı dayanımını doğrulamak için kullanılır.

Eğik Düzlem

Eğik Düzlem, aşağıda farklı modelleri verilen eğik düzlemler, TS EN 60335-1 Madde 20. 1 ve diğer güvenlik kuralları standart şartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

Ekmek Kızartıcı Test Cihazı

Ekmek Kızartıcı Test Cihazı, TS EN 60335-2-9 Madde 19. 101’e uygun olarak ekmek kızartıcının çalıştırma mekanizmasının dayanıklılığını doğrulamak amacıyla tasarlanmıştır.

Elektrikli Çaydanlık Test Cihazı

Elektrikli Çaydanlık Test Cihazı, TS EN 60335-2-15, Madde 19.101 ve Madde 19.102 şartlarına uygun olarak çaydanlıkların olağan dışı kullanımı sırasında oluşan durumları test etmek amacıyla tasarlanmıştır.

Kordon Makarası Test Cihazı

Kordon Makarası Test Cihazı, TS EN 60335-1 Madde 22. 16’ya uygun olarak elektrikli süpürge vb. kordonu otomatik olarak saran cihazların sarma makaralarını test etmek için tasarlanmıştır.

Kordonsuz Ürünler için Test Cihazı

Kordonsuz Ürünler için Test Cihazı, TS EN 60335-2-3, Madde 22.105; TS EN 60335-2-14, Madde 22.103; TS EN 60 335-2-15, Madde 22.103 standardlarına uygun olarak ayrı altlıklı sıvı ısıtıcıları ve blenderlerde kullanılan cihaz bağlayıcılarının, normal kullanım sırasında oluşabilecek baskılara dayanımını test etmek; Ayrı altlıklı ütülerin bağlantı kontaklarının, normal kullanımda meydana gelen elektriksel ve mekanik arızalarının bir tehlikeye yol açıp açmadığını doğrulamak amacıyla tasarlanmıştır.