Haberler

Kısmi Deşarj Nedir? Kısmi Deşarj Önemi Nedir? Trafo Kısmi Deşarjı Nasıl Anlarız? Kısmi Deşarj Önlemleri Nelerdir?

Elektriksel Kısmi Deşarj Nedir?

Elektriksel Kısmi Deşarj ; iki iletken elektrot arasındaki yalıtkan malzemenin yapısındaki boşluklar ya da devamlılığındaki problemler sebebiyle, tam bir köprü oluşturamamasından dolayı oluşan elektriksel boşalma ya da kıvılcımlardır. Kısmi deşarj miktarı çok zayıf ve azdır ve göz kulak gibi duyular ile tespit edilemez ve sadece çok hassas bir kısmi deşarj ölçüm cihazı tespit edebilir. Kısmi deşarj süresi kısa ve enerjisi az olsa da çok zararlıdır. Uzun süreli varlığı, yalıtım malzemesine büyük zarar verir. İlk olarak, kısmi deşarja bitişik olan yalıtım malzemesi, deşarj  etkisi ile doğrudan bombardımana tutulacaktır. İkincisi, deşarj tarafından üretilen ısı, ozon ve nitrojen oksit gibi aktif gazların yerel yalıtımın aşınmasına ve yaşlanmasına neden olan ve iletkenliği artıran ve sonunda termal bozulmaya yol açan aktif gazların kimyasal etkisidir. Çalışır durumda olan trafoda iç izolasyonun eskimesi ve zarar görmesi çoğunlukla kısmi deşarjdan başlamaktadır.

Elektriksel Kısmi Deşarj Kontrolünün Önemi Nedir?

IEEE tarafından yapılan araştırmaya göre; orta gerilim ve yüksek gerilim sistemlerinde meydana gelen hataların büyük bir oranı (yüzde 80’i) elektriksel kısmi deşarj kaynaklıdır. Genel olarak 1 mikro saniyeden daha kısa süreli darbeler (puls’ lar) şeklinde görülür. Darbeler çok kısa süreli olmalarına rağmen, darbe sırasında ortaya çıkan enerji, iletkeni saran yalıtkan malzemenin bozulmasına neden olur. Kontrol edilmeden bırakılması durumunda ise izolasyon hataları ile sonuçlanabilir.

Kısmi deşarj, yüksek gerilim ile çalışan veya yüksek gerilim ileten cihaz ve malzemelerde normal çalışma koşullarında bile, yaşlanma kaynaklı bozulmalar, ısıl veya aşırı elektriksel stresler, hatalı kurulumlar, hatalı işçilik veya hatalı tasarımlar sebebiyle oluşabilir. Yalıtkan malzeme içinde ilerleyip büyümesi sonucu, izolasyonu yeterince zayıflatıp 3 fazlı sistemlerde fazlar arası ya da faz-toprak arasında kısa devre ile sonuçlanabilir.

Trafo Kısmi Deşarjı Nasıl Algılarız?
  1. Elektriksel Ölçüm Yöntemi:  Deşarjın karakteristik dalga biçimini veya radyo paraziti seviyesini bulmak için bir osiloskop veya radyo parazit ölçer kullanın.
  2. Ultrasonik Test :  Deşarjda ortaya çıkan ses dalgaları algılanır ve ses dalgaları elektrik sinyallerine dönüştürülür, analiz için bir teybe kaydedilir ve algılama noktası ile deşarj noktası arasındaki mesafe, iletim süresi farkı kullanılarak tespit noktası ile deşarj noktası arasındaki mesafe elde edilebilir. elektrik sinyali ve ses sinyali.
  3. Kimyasal Test: Yağdaki çeşitli çözünmüş gazların içeriğini ve artış ve azalma yasasını tespit edin. Bu test, kısmi deşarjın (veya lokal aşırı ısınmanın) varlığını veya yokluğunu belirlemek için yağdaki bileşim, oranlar ve miktarlardaki değişiklikleri bulur.
Transformatörlerin kısmi deşarjını azaltmak için önlemler

     1. Toz Kontrolü

Kısmi deşarj oluşturan etkenler arasında yabancı madde ve toz çok önemli etkenlerdir. Test sonuçları, ф1.5μm çapındaki metal parçacıkların, bir elektrik alanının etkisi altında 500pC’den çok daha büyük deşarjlar üretebileceğini göstermektedir. Metal veya metal olmayan toz olsun, yalıtımın ilk deşarj voltajını azaltacak ve arıza voltajını azaltacak konsantre bir elektrik alanı üretilecektir. Bu nedenle trafo imalat sürecinde ortamın ve gövdenin temiz tutulması çok önemlidir ve toz kontrolü kesinlikle uygulanmalıdır. Üretim sürecinde ürünlerin tozdan ne derece etkilenebileceğini kesinlikle kontrol edin ve sızdırmaz ve toz geçirmez bir atölye kurulması gerekir.

     2. Yalıtım Parçalarının Merkezi Olarak İşlenmesi

Metal tozu içermesi çok önemlidir, çünkü yalıtım parçaları metal tozuna bir kez yapıştığında, onu tamamen çıkarmak çok zordur. Bu nedenle, izolasyon atölyesinde işlemeyi merkezileştirmek ve toz üreten diğer alanlardan izole edilmesi gereken bir alan kurmak gerekir.

    3. Silikon Çelik Levhaların İşleme Çapaklarını Kesinlikle Kontrol Edin!

Transformatör çekirdek parçaları, boyuna kesme ve enine kesme ile oluşturulur. Bu kesme kesimlerinin farklı derecelerde çapakları vardır. Çapak sadece talaşlar arasında kısa devreye neden olmaz, kaybı arttırır, demir çekirdeğin kalınlığını da arttırır. Daha da önemlisi: demir çekirdek boyunduruk içine sokulduğunda veya çalışma sırasında titreşime maruz kaldığında çapak gövde üzerine düşebilir ve deşarj meydana gelebilir. Çapak kutunun dibine düşse bile, elektrik alanın etkisi altında düzenli bir şekilde düzenlenebilir ve toprak potansiyeli boşalmasına neden olabilir. Bu nedenle, çekirdek çapak mümkün olduğunca küçük olmalıdır. 110KV ürününün çekirdek parçasının çapağı 0,03 mm’den büyük olmamalıdır.

    4. Kurşun, Soğuk Preslenmiş Terminali

Kurşun soğuk pres terminallerin kullanılması, kısmi deşarj miktarını azaltmak için etkili bir önlemdir. Fosfor bakır kaynağı kullanılırken çok fazla sıçramalı kaynak cürufu oluştuğundan, gövde ve yalıtkan parçalara dağılması kolaydır. Ek olarak, suyun izolasyona girebilmesi için kaynak sınır alanının suya batırılmış asbest ipi ile ayrılması gerekir. Yalıtım sargısından sonra nem tamamen giderilmezse, transformatörün kısmi deşarjını artıracaktır.

    5. Bileşen Kenarlarının Yuvarlatılması

Parçaların kenarlarının yuvarlatılmasının amacı:

  1. Alan gücünün dağılımını iyileştirmek ve deşarjın başlangıç ​​voltajını arttırmak. Bu nedenle, demir çekirdekteki klipsler, çekme plakaları, pedler ve braket kenarları, baskı plakaları ve tel çıkış kenarları, kasa yükselticisinin duvarı ve kutu duvarının iç tarafındaki manyetik koruyucu kalkan gibi metal yapısal parçalar , yuvarlatılmalıdır.
  2. Sürtünmenin demir talaşları üretmesini önlemek için. Örneğin, klipsin kaldırma deliği ile lanyard veya kanca arasındaki temas kısmı yuvarlatılmalıdır.

   6. Son Montaj Sırasında Ürün Ortamı ve Gövde Kaplaması

Gövde vakumla kurutulduktan sonra, paketlenmeden önce gövde ayıklanmalıdır. Ürün ne kadar büyük ve yapı ne kadar karmaşıksa, bitirme süresi o kadar uzun olacaktır. Gövde sıkıştırıldığından ve bağlantı elemanları sıkıldığından gövde havaya maruz kalır ve bu süre zarfında nem emme ve toz saçılması meydana gelir. Bu nedenle vücut, bitirme süresi (veya havaya maruz kalma) gibi toz geçirmez bir alanda temizlenmelidir. süre) 8 saatten fazla ise tekrar kurutulması gerekir. Gövdenin bitirilmesi tamamlandıktan sonra vakumlama ve yakıt deposunun doldurulması aşamasına geçilir. Gövde izolasyonu gövde bitirme aşamasında nemi emeceği için gövdenin nemini almak gerekir. Bu, yüksek voltajlı ürünlerin yalıtım gücünü sağlamak için önemli bir önlemdir. Kullanılacak yöntem, ürünü vakumlamaktır. Vakumlama süresini gövde, ortam nemi ve su içeriği standartlarına göre vakum derecesini, bırakma süresi, ortam sıcaklığı ve neme göre belirleyin.

    7. Vakumlu Yağlama

Vakum yağ enjeksiyonunun amacı, transformatörü tahliye ederek ürünün yalıtım yapısındaki ölü açıyı gidermek, havayı tamamen boşaltmak ve daha sonra transformatörün gövdesini tamamen emmek için transformatör yağını vakum halinde enjekte etmektir. Yağ enjeksiyonundan sonra transformatör, en az 72 saat bekledikten sonra test edilebilir, çünkü yalıtım malzemesinin nüfuz etme derecesi, yalıtım malzemesinin kalınlığı, yalıtım yağının sıcaklığı ve yağa daldırma süresi ile ilgilidir. Penetrasyon derecesi ne kadar iyi olursa, boşalma olasılığı o kadar az olur, bu nedenle yeterli emilme süresinin geçtiğine emin olunuz.

   8. Yakıt Deposu ve Parçalarının Sızdırmazlığı

Sızdırmazlık yapısının kalitesi, transformatörün sızıntısı ile doğrudan ilgilidir. Bir kaçak noktası varsa, kaçınılmaz olarak transformatörün içine nem girecek ve kısmi deşarj faktörlerinden biri olan transformatör yağının ve diğer yalıtkan parçaların nem emilmesine neden olacaktır. Bu nedenle, makul sızdırmazlık değerlerini karşılaması gereklidir.

Elektriksel Kısmi Deşarj hakkında önerebileceğimiz cihazlar;