Haberler

Bir transformatörün dielektrik kaybı (Tan Delta) nedir ve test amacı ve yöntemi nedir?

Tan Delta (dielektrik kaybı) Testi Nedir?

Devre kesicilerde, kablolarda ve anahtarlarda trafo yağı kullanıldığından , yağın şartlandırılmasını da test etmek gerekir. Bunun nedeni, yağın dielektrik özelliklerini güçlendirmesidir ve bu nedenle, transformatördeki yağın durumunu bilmek için Tan Delta Testi kullanılır.  Alternatif elektrik alanının etkisi altında, mevcut faz ile dielektrik içinde akan voltaj fazeri arasındaki dahil edilen açının (güç faktörü açısı Φ) tamamlayıcı açısına δ dielektrik kayıp açısı denir. Alternatif elektrik alanının etkisi altında, dielektrikte biriken yükün iki bileşeni vardır:
(1) Aktif güç. Biri, faz içi bileşen olarak da bilinen ısıtma için tüketilen güçtür;

(2) Faz dışı bileşen olarak da bilinen reaktif güç. Faz dışı bileşenin faz içi bileşene oranına dielektrik kayıp tanjantı tanδ denir. tanδ=1/WCR (burada W, alternatif elektrik alanının açısal frekansıdır; C, dielektrik kapasitanstır; R, kayıp direncidir). Dielektrik kayıp tanjantı boyutsuz bir fiziksel niceliktir.

Tan Delta (dielektrik kaybı) Testinin Amacı Nedir?

Tan delta testinin temel amacı , transformatörün güvenli ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Yayılma faktörü ve kapasitans değerlerinin hesaplanması ile sargılarda da izolasyon davranışının sonucunu verir.

Tan delta test yöntemi ile gerekli frekans seviyesindeki kayıp faktörü ve kapasitans değerleri kolayca bilinebilir. Böylece herhangi bir yaşlanma faktörü daha erken tespit edilebilir ve ilgili eylem uygulanabilir.

Transformatörün dielektrik kaybı genellikle manyetik dielektrik kaybını ifade eder. Esas olarak iki kısımdan oluşur: bir kısım histerezis kaybı ve diğer kısım girdap akımı kaybıdır.

Histeresiz Kaybı : Bir transformatörde histerezis kaybı, transformatörün çekirdeğindeki manyetizasyon doygunluğu nedeniyle oluşur. Çekirdekteki manyetik malzemeler, bir AC akımı tarafından oluşturulan manyetik alan gibi güçlü bir manyetik alana yerleştirildikleri zaman sonunda manyetik olarak doygun hale gelirler.

Girdap Akımı: Girdap akımları, bir akışta dönen girdaplar (bir girdap) gibi iletkenlerde dolaşan akımlardır. Manyetik alanların değişmesiyle indüklenirler ve manyetik alan düzlemine dik kapalı döngüler halinde akarlar.

Tan Delta (Dielektrik Kaybı) Direnci için önerebileceğimiz test cihazları;